031 4381 207
  office@emamed.ro
logo logo
Psihologia transporturilor: se adreseaza angajatorilor care au ca obiect de activitate transporturile sau persoanelor fizice care doresc sa obtina permisul de conducere auto si presupune testare psihologica a conducatorilor auto.
In cadrul psihologiei transporturilor, efectuam si testari psihologice pentru soferi profesionisti / functii implicate in siguranta circulatiei rutiere, la scolarizare, angajare si mentinere functie.
Psihologia muncii si organizationala: vizeaza colaborarea cu sectorul de medicina muncii in concordanta cu legea privind securitatea si protectia muncii. Metodele psihologice in acest domeniu sunt utilizate in vederea evaluarii, selectiei si expertizei psihologice la angajare/mentinere in functie sau in scopul avizarii psihologice, pentru diagnoza si intenventie organizationala, precum si realizarea consultantei psihologice pentru managementul resurselor umane.

Psihologia aplicata in domeniul securitatii nationale: se adreseaza in special angajatorilor care au personal care necesita aviz de port arma, firmelor de paza si protectie sau persoanelor fizice ce doresc sa obtina permisul port arma si presupune test psihologic port arma.

Cabinetul psihologic EMAMED este agreat de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru examen psihologic soferi profesionisti, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Examenul psihologic pentru soferi profesionisti este obligatoriu, iar in functie de tipul de transport efectuat, s-au stabilit urmatoarele categorii, cu termenele aferente:

- Sofer transport intern marfa – valabilitatea avizului 4 ani, cu formularea “Apt psihologic conducator auto la transportul intern de marfa”
- Sofer transport international de marfa – valabilitatea avizului 3 ani, cu formularea “Apt psihologic conducator auto la transportul international de marfa”
- Sofer transport intern de persoane – valabilitatea avizului 3 ani, cu formularea “Apt psihologic conducator auto la transportul intern de persoane”
- Sofer transport international de persoane – valabilitatea avizului 3 ani, cu formularea “Apt psihologic conducator auto la transportul international de persoane”
- Sofer taxi - valabilitatea avizului 3 ani, cu formularea “Apt psihologic conducator auto la transportul de persoane in interes public”
- Soferi transporturi speciale (agabaritice, valori) – valabilitatea avizului 3 ani, cu formularea “Apt psihologic conducator auto transportri speciale agabaritice” sau “Apt psihologic transport valori”
- Conducator auto ADR – marfuri periculoase – valabilitatea avizului 3 ani – cu formularea “Apt psihologic conducator auto transport marfuri periculoase”
- Persoana desemnata – valabilitatea avizului 3 ani – cu formularea “Apt psihologic persoana desemnata sa conduca efectiv si permanent activitatea de transport”
- Instructor auto – valabilitatea avizului 3 ani – cu formularea “Apt psihologic instructor practica conducerii auto”
- Profesor legislatie – valabilitatea avizului 5 ani – cu formularea “Apt psihologic persoana cu atributii in siguranta circulatiei – profesor legislatie”
- Consilier ADR – valabilitatea avizului 3 ani – cu formularea “Apt psihologic consilier ADR”

Metodologia de testare psihologica pentru soferii profesionisti si pentru personalul din transporturi cu atributii in Siguranta Circulatiei isi propune sa atinga urmatoarele aspecte:

- Stabilirea gradului de compatibilitate dintre specificul tipului de transport solicitat si capacitatile persoanei examinate (in cazul angajarii)
- Evaluarea corecta a gradului de dezvoltare si perfectionare aptitudinala pe baza cumularii de experienta profesionala, in raport cu solicitarile specific tipului de transport efectuat (pentru mentinerea functiei / control periodic)
- Soferul profesionist trebuie sa dea dovada ca a atins un anumit grad de stabilitate si siguranta comportamentala in conducerea tipului de vehicul pe care trebuie sa il conduca sau il conduce deja.
Legislatia actuala in domeniul medicinei muncii ( H.G. nr. 355/2007 actualizata prin HG 1169/12.12.2011, privind supravegherea sanatatii lucratorilor, precum si Legea Sanatatii si Securitatii in munca nr.319/2006) impune efectuarea unui control medical si o evaluare a aptitudinilor psiho-profesionale la angajare, periodic si la reluarea/ schimbarea activitatii angajatului, testare psihologica finalizata cu eliberarea avizului psihologic.
Aviz psihologic la angajare – evaluarea psihologica este obligatorie pentru urmatoarele meserii si profesii:

- personal cu functie de decizie
- personal cu functie de conducere
- cadre didactice
- functionari publici
- personal sanitar, personal educativ – Avize pentru participarea la admiterea in anumite institutii de invatamant superior sau alte forme de invatamant
- personal care lucreaza la inaltime
- personal care lucreaza in medii de inalta, medie si joasa tensiune
- personal cu lucrul in conditii de zgomot
- personal care isi desfasoara activitatea in conditii de izolare
- personal care lucreaza in tura de noapte
- personal care lucreaza in medii cu expunere la radiatii ionizante, campuri electrice si electromagnetice, activitati ce presupun manipularea de substante toxice si stupefiante
- personal care munceste in mediul subteran
- cetateni straini care lucreaza pe teritotiul Romaniei
- angajatii care conduc autovehicule de serviciu sau personale in interesul firmei si in timpul orelor de serviciu sau se deplaseaza cu acestea intre locul de munca si domiciliu (conducatori auto neprofesionisti).
In urma testarii psihologice se elibereaza aviz psihologic pentru angajare.
- Examinare psihologica periodica a personalului – pentru a cunoaste modul in care abilitatile si aptitudinile evaluate la angajare evolueaza din punct de vedere al intereselor angajatului, oferind un bun indicator asupra calitatii muncii
- Examinare psihologica la schimbarea functiei face parte din selectia profesionala, urmata procesului de recrutare, pentru a verifica posibilitatile angajatului de a desfasura o munca cu randament ridicat.
- Examinare psihologica pentru promovarea profesionala sau abateri, la solicitarea angajatorului in urma unei asemenea evaluari, managerul are posibilitatea sa obtina informatiile necesare, cu ajutorul rezultatelor la testele psihologice aplicate , pentru a lua decizia de promovare profesionala a angajatilor.
- Examinare psihologica la reluarea activitatii, acesta se realizeaza dupa un concediu medical prelungit sau dupa unul de maternitate / paternitate si face parte tot din spectrul medicinei muncii.

Contact

Adresa: Str. Lucian Blaga Nr. 4, Sector 3, Bucuresti
Telefon: 031 4381 207
Fax: 031 4381 207
Mobil: 0733 966 759